ADR veszélyes áru szakterületen vállaljuk:


A vállalkozása számára szükséges ADR/veszélyes áru 1.3 fejezet szerinti oktatások megtartását.


  Kinek kell az Adr oktatáson résztvenni ?

  ADR oktatást kell kapniuk a veszélyes áru szállításában résztvevő dolgozóknak:

  • feladónak, berakónak, csomagolónak, töltőnek
  • fuvarozónak, szállítónak (gépjármű vezetőjének és személyzetének)
  • kirakónak
  • a címzettnek
  • a vállalkozásánál keletkezett veszélyes hulladék feladási eljárási során (az okmánykitöltőknek)

  • Ki tarthatja meg az adr oktatasokat

  • Az ADR oktatásokat kizárólag ADR veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó végzettséggel rendelkező szakember tarthatja meg.

  • Az ADR oktatások fajtái:

  • általános tájékoztató oktatás: a személyzetnek meg kell ismernie a veszélyes áruk fuvarozására/szállítására vonatkozó előírásokat;
  • munkakörre (feladatra) szakosított oktatás: személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira;
  • Az ADR oktatást rendszeres időközönként - legalább kétévente - szükséges tartani, valamint munkába állás előtt, új veszélyes áru szállítása esetén, illetve baleset bekövetkezése után.
  • biztonsági képzés: a személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakodásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, illetve mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

  • Milyen esetekben szükség akár havi rendszereséggel ADR tanácsadót alkalmazni?

  • veszélyes áru telephelyen kívüli szállítása esetén, ideértve a szállításhoz kapcsolódó feladást is; árunak a szállítás során történő ideiglenes tárolása esetén;
  • a veszélyes áru becsomagolása, töltése, be- és kirakodása, ürítése esetén, valamint
  • a veszélyes hulladékok csomagolása, szállítása, begyűjtése, kirakódása esetén.

  • Mire a jó a tanácsadó és az ADR oktatásokon kívül még miben is tudjuk támogatni cégének a tevékenységét?

  • Alapvető funkciója az őt kinevező vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységének folyamatos felügyelete, ezen keresztül pedig legfőképpen az alábbi feladatok ellátása:
  • Auditokban, hatósági ellenőrzésekben történő részvétel cégképviselet, ADR-s cég átvilágítások:
  • A tanácsadó szakmai tudásával képviseli a vállalkozást üzleti partnereivel folytatott egyeztetései, szerződések előkészítése, megkötése, esetleges jogviták során, továbbá bármilyen, a szállítási tevékenységet ellenőrző hatósággal folytatott eljárás során. A vállalkozásának a fentiekre való felkészülés tekintetében hathatós segítséget nyújtunk.
  • Szabályzatok, munkaköri dokumentációk:
  • Tanácsadói feladatként jelenik meg az érintett munkatársak részére előírt szabályzatok meglétének, megfelelőségének vizsgálata is. A tanácsadó közreműködik a hatályos veszélyes áru – előírásokat maradéktalanul tartalmazó munkaköri dokumentáció(k) kidolgozásában.
  • Cégfelmérés, folyamatos felügyelet:
  • Ennek során első körben felméri a vállalkozás tevékenységének részleteit, meghatározza a betartandó előírásokat és írásos javaslatot tesz az esetleg szükséges korrekcióra.
  • Tanácsadói dokumentációk:
  • A vállalkozások és az ellenőrzést végző hatóságok részére a biztonsági tanácsadónak minden év elteltével jogszabályban meghatározott terjedelmű éves jelentést kell készítenie, melyben összegzi a vállalkozás eltelt évben végzett veszélyes áru – szállítási tevékenységét. A dokumentumot a vállalkozásnak öt évig őriznie szükséges.
   Szintén a tanácsadó jogszabályban rögzített kötelessége, hogy a szállítással összefüggő rendkívüli eseményeket követően baleseti jelentést készítsen és juttasson el az érintett hatóság részére. Az ilyen eseményeket a hatályos ADR 1.8.5 szakasza mutatja be.